2015 års kårstämma

Alla medlemmar kallas till årets kårstämma (årsmöte) söndagen den 11 oktober klockan 11:00 i scoutlokalen.

Nytt Kårmöte 20 September

Alla medlemmar kallas till kårmöte söndagen den 20 september klockan 16:00 i scoutlokalen.