2015 års kårstämma

Alla medlemmar kallas till årets kårstämma (årsmöte) söndagen den 11 oktober klockan 11:00 i scoutlokalen.

Dagordningen kan hämtas här.