Om kåren

Karlshamns Scoutstuga

Hej och varmt välkomna till Karlshamns sjöscoutkår

Mycket mer än en seglarskola!

Karlshamns Sjöscoutkår bildades 1923 som Karlshamns Kyrkliga Scoutkår. 1933 bytte kåren namn till Karlshamns Scoutkår. Sjöscouting har vi hållit på med sedan 1942 och sedan 2006 heter vi Karlshamns Sjöscoutkår.

 

Karlshamns Sjöscoutkår vill vara en familjekår där föräldrarna tar del i kårarbetet som ledare, funktionärer eller som medlemmar i särskilda arbetsgrupper. Scoutarbetet är ideellt, vi arbetar utan ersättning, och även ledare och funktionärer betalar medlemsavgift. Det är roligt och stimulerande att arbeta med barn och ungdomar. Idag har vi cirka 117 aktiva medlemmar uppdelat på 4 avdelningar i åldrarna 7-18 år. Kåren består i sin helhet av 125 personer.

Genom åren har vi haft ett flertal lokaler, senast höll vi till i ”10-öresföreningen” vid Österslättsskolan. Fr.o.m. höstterminen 2008 har vi en ny scoutstuga i Svanevik med adressen Idrottsvägen 65. För sjöverksamheten disponerar vi 28 egna båtar. Kårens stolthet och kronjuvel är den klassiska vrakekan (blekingeekan) ”Bodekull”. Spårare(Minior)- och Upptäckare(Juniors)couterna seglar i första hand optimistjollar (8 st) samt Trissjollar. Äventyrarna(Patrull)scouterna seglar huvudsakligen Stortriss (5 st) medan Utmanarna(Seniorerna) seglar IF-båt (1 st). Kåren disponerar även en motorbåt som följebåt. Vidare har vi 10 st aluminiumkanadensare för samtliga avdelningar.

Avdelningarna har möten en gång per vecka. Varje termin ordnas oftast två hajker med övernattning i tält, vindskydd, stuga. Under sommaren kommer sedan höjdpunkten, sommarläger, ibland i egen regi och ibland på något större läger i Sverige.

Vid övernattningar och läger samt om vi har fika vid ett möte är det viktigt att veta om något av barnen har någon allergi eller om de tar medicin m m. Därför ska ett hälsokort fyllas i vid varje terminsstart. Hälsokortet visar även om barnet är simkunnigt vilket är viktigt då vi har bad- och vattenaktiviteter. Om ditt barn inte kan simma är det oerhört viktigt att du som förälder hjälper ditt barn att lära sig att simma.

Organisation

Karlshamns Sjöscoutkår var en del av Svenska Scoutförbundet, SSF fram till dess nerläggning 2012. Numera är vi med i det gemensamma förbundet som bildades efter SSFs nerläggning 2012 utan samarbetsorganisationer. I Scouterna tillhör vi Dackescoutdistrikt (Blekinge, Kronoberg, Södra Kalmar län). Distriktet fungerar som en hjälporganisation för kårerna i respektive geografiskt område. Vilket i praktiken innebär att de hjälper kårerna med organisation av större läger, gemensamma hajker, utbildningar osv. Läs mer på www.dackescout.se

Årsmötet, som hålls i september, är det högsta beslutande organet i kåren, utser en styrelse som driver verksamheten under året. Styrelsens ledamöter hittar du på vår hemsida.

Inom kåren jobbar ett antal grupper och avdelningar:
Aktivitetsgruppen, här bör egentligen alla föräldrar ingå! Föräldrasektionen ansvarar för tomteparaden, Valborgsmässofirande m m. Som förälder är du mycket välkommen och uppskattad att vara med i aktivitetsgruppen. Läs mer under avdelningar och aktivitetsgruppen.

Båtgruppen ansvarar för alla våra båtar samt håller i båtcertifikat m m. Läs mer på vår hemsida.

Scoutmusikkåren är en musikkår med stolt tradition, den startade 1924. Musikkåren är en egen avdelning som står på egna ben. Spelar du något instrument och skulle vilja spela med ett glatt gäng är du välkommen! Kontaktperson: Nils Bjersten 0455-61 95 47

Kontaktpersoner

Ansvarig avdelningsledare är väl insatt i kårens verksamhet. Självklart kan du också kontakta vår kårordförande. Namn och nummer finner du på vår hemsida.

Ett normalt år i vår scoutkår

Nedan finns en övergripande bild av hur ett normalt scoutår brukar se ut. Det sammanfaller med skolåret :

 

Augusti – September: Höstterminens första möte, ca en vecka efter att skolan börjar.

Oktober: Båtupptagning i mitten av oktober.

November – December: Avdelningsmöten och hajker. Kårmöte. Tomteparad och julmarknad vid första advent.

Januari: Vårterminens första möte, ca en vecka efter att skolan startar.

Februari – Mars: Avdelningsmöten och hajker.

April: Båtarbeten och förberedelser för segelsäsongen, båtarbetshelg med scouter och föräldrar, St George -hela kåren håller högtid vid Scoutgården i Svanevik. Valborgsmässofirande.

Maj: Sjösättning.

Juni: Scoutavslutning, ofta avdelningsvis veckan innan skolorna slutar. Nationaldagsfirande. Sommarprogrammet med gemensamma aktiviteter för samtliga avdelningar startar.

Juli – Augusti: Sommarläger, ofta i månadsskiftet juli-augusti. Sommarprogram.