Styrelsen

Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Henric Torstenson

Kårordförande Äventyrarledare
E-post: henric.torstenson@areva.com
Mobil:
0708787375

Hampus Järnbo

Vice Ordförande Äventyrarledare
E-post: hampus.jarnbo@gmail.com
Mobil:
0761105971

Karin Gall

Sekreterare
E-post:

Annika Svensson

Kassör
E-post:

Lovisa Wahlfried Wikingsson

Utmanarkontakt Styrelseledarmot
E-post: